toltes

ÁSZF
Általános szerződési feltételek

A vállalkozás és a tárhelyszolgáltató adatai

A vállalkozás neve: Erős Dávid E.V
A vállalkozás címe: 1113 Budapest, Villányi út 42. F.sz. 1/A
A vállalkozás telefonszáma: +36-20-661-7964
A vállalkozás elektronikus levelezési címe:
A vállalkozás formája: Egyéni vállalkozás
Adószáma: 58082058-1-43
A tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
A tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
A tárhelyszolgáltató elektronikus levelezési címe:

Erős Dávid egyéni vállalkozó, (továbbiakban szolgáltató) eseti megbízások alapján számítógép/laptop/notebook javítási, karbantartási munkákat, továbbá rendszergazdai, weboldal készítés, internet hálózat építés és karbantartás, malware irtás, számítástechnikai, elektronikai eszközök értékesítési szolgáltatásokat végez az azt telefonon, e-mailben vagy egyéb digitális felületen (Google cégprofil üzenet, weboldal-Facebook Messenger üzenet stb.) igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban “ügyfél”) részére, az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban “ÁSZF”) meghatározottak szerint. A szolgáltatónak hagyományos értelembe vett nyitvatartási ideje nincs, munkavégzése eseti jellegű.

 1. A készülékek átvételének és javításának folyamata
  1.2 A vásárló köteles a szolgáltatót a számla és a átvételilap / munkalap / jótállásijegy kiállításához a vevő nevét és címét, telefonszámát, valamint e-mail címét megadni, ennek hiányában a szolgáltató a kiszolgálást megtagadja.
  1.2 A számítógép/laptop/notebook vagy egyéb eszköz átvételekor az ügyfélnek a szolgáltató átvételilapot ad, ami egyben az átvételi elismervény is. 1.3 Az átvételilapon feltüntetésre kerül, A számítógép/laptop/notebook vagy egyéb eszköz típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota. 1.4 Átvételkor, vagy helyszíni munkavégzés esetén, átvizsgálás után a szolgáltató közli az ügyféllel a várható javítási költséget. Ez az összeg a javítás megkezdése és befejezési időszak alatt módosulhat, melyet személyesen, telefonon vagy e-mail-ben a szolgáltató köteles jelezni az ügyfélnek. 1.5 Ha az ügyfél a közölt várható javítási árat elfogadja, akkor megkezdődik a javítási folyamat. Amennyiben az ügyfél nem kéri a javítást a vállalt áron, abban az esetben a szerviz kiszállási / bevizsgálási díjat számíthat fel, melynek összege a mindenkori ár menüpontban feltüntetett ár, melyet a javítás után szükséges a szolgáltató részére megfizetni az ügyfél. 1.6 A készülék átadásakor az ügyfel részére a szolgáltató a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlát állít ki, beépített alkatrész(ek) esetén garanciajegyet nyújt át az ügyfél részére.

 2. a, A telephely és személyes ügyfélfogadás 1.a, A szolgáltató nem minden esetben és időpontban képes fogadni a telephelyén (1113 Budapest Villányi út 48/A) az ügyfelet, ezt az ügyfél tudomásul veszi és aláírásával nyugtázza az átvételilapon.

 3. b, Weboldal készítés 1.b, Bármely szolgáltatás, ahol a Szolgáltató valamely programkódot módosít vagy új programkódot hoz létre, illetve bármilyen grafikával kapcsolatos munkát végez, Weboldal készítésnek minősül (továbbiakban: „Weboldal készítés”). A Weboldal készítés során a Szolgáltató programozási tevékenységet végez, melynek eredménye egy vagy több, az interneten megjelenő Weboldal és aloldalai. A Weboldal készítés független attól, hogy Szolgáltató ezt a tevékenységet saját programkódjában, a Megrendelő tulajdonában levő programkódon vagy harmadik személy által készített programon végzi el. Weboldal készítés keretében a Szolgáltató a Megrendelő igényeivel megegyező Weboldal összetevőket (komponens, modul, plugin, sablon) telepíti, illetve azokat beüzemeli egy, a Megrendelő igénye szerinti nyelven (magyar nyelven, amennyiben az egyedi szerződési feltételek nem tartalmaznak mást). A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott – ingyenes vagy megvásárolt – sablont, komponenseket, modulokat stb. a Megrendelő igényei szerint testre szabja, beüzemeli, illetve átalakítja. A Weboldal készítés során Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelővel közösen megbeszélt és a Megrendelő által előzetesen meghatározott feltételek alapján Weboldalt készít. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti megállapodás tartalmát az egyedi szerződés és jelen ÁSZF képezi, amelyek a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, és az azokba nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az egyedi szerződésben megjelölt Szolgáltatásokon, illetve az abban foglalt feltételeken túl további változtatás vagy módosítás elvégzését / elkészítését kéri, annak vállalkozói díjon felüli arányos díját pótmunka ellenértékeként a Szolgáltató jogosult igényelni. Az újabb vázlatok készítése előtt a Megrendelő és Szolgáltató egyeztetnek a készítendő arculat kivitelezéséről és a díjazásról.

 4. c, Kiegészítő szolgáltatások

A Szolgáltató által nyújtott kiegészítő szolgáltatások felsorolását, részletes meghatározását, valamint igénybevételének feltételeit és módját az egyedi szerződés tartalmazza. Egyes kiegészítő szolgáltatások minden esetben a Megrendelőt megillető szolgáltatások részét képezik, mások csak abban az esetben, ha azt az egyedi szerződés részét képező egyedi ajánlat tartalmazza. Az alábbi kiegészítő szolgáltatások minden esetben a Szolgáltatások részét képezik (és ellenértéküket tartalmazza az egyedi szerződés szerinti vállalkozói díj): Azok a kiegészítő szolgáltatások, amelyeket az egyedi szerződést képező ajánlat szerint a vállalkozói díj kifejezetten magában foglal Weboldal üzemeltetési-karbantartási támogatás 30 napig o A Szolgáltató a Weboldal üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatban szakmai segítséget, támogatást, tanácsadást nyújt, illetve dokumentációt biztosít a Weboldal átadás- átvételét követő 30 nap időtartam alatt. Ennek a kiegészítő szolgáltatásnak az ellenértékét tartalmazza az egyedi szerződés szerinti vállalkozói díj. Programozási hibák javítása 30 napig o A Szolgáltató a Weboldallal kapcsolatos programozási hibákat e-mailben küldött megrendelői kérés esetén kijavítja a Weboldal átadás-átvételét követő 30 nap időtartam alatt. Ennek a kiegészítő szolgáltatásnak az ellenértékét szintén tartalmazza az egyedi szerződés szerinti vállalkozói díj. Programozási hibának minősül minden olyan jelenség, amely az oldalrendszer rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy amely az oldal látványának minőségromlását eredményezi. A programozási hibák kijavítását a Szolgáltató azok e-mailes bejelentését követő 5 munkanapon belül megkezdi. Az alábbi kiegészítő szolgáltatások csak abban esetben képezik a Szolgáltatások részét, ha azokat az egyedi szerződést képező ajánlat szerint a vállalkozói díj kifejezetten magában foglalja: Meghatalmazotti képviselet (ügyintézés) domain regisztráció kapcsán o Az egyedi szerződésben a Felek megállapodhatnak, hogy a Szolgáltató a Megrendelő meghatalmazottjaként annak képviseletében eljár a Weboldal készítéséhez szükséges domain regisztrációja érdekében. A Szolgáltató domain regisztrációval kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások keretében ellenőrzi, hogy a domain név regisztrálható-e. Ha regisztrálható a domain név, a Szolgáltató elküldi aláírásra erre vonatkozó meghatalmazását a Megrendelő részére és a meghatalmazottjaként elvégzi az egyedi szerződésben rögzített konkrét domain név regisztrációját. A domain név költségeit minden esetben a Megrendelőnek kell a megfelelő szolgáltató felé megtérítenie, annak díját az egyedi szerződés szerinti vállalkozói díj nem tartalmazza. Meghatalmazotti képviselet (ügyintézés) tárhely bérlés kapcsán o Az egyedi szerződésben a Felek megállapodhatnak, hogy a Szolgáltató a Megrendelő meghatalmazottjaként annak képviseletében eljár a Weboldal készítéséhez szükséges tárhely bérlése érdekében. A Szolgáltató a tárhely bérlés asszisztenciájával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások keretében elküldi aláírásra az erre vonatkozó meghatalmazását a Megrendelő részére és a meghatalmazottjaként a Megrendelő nevében és képviseletében tárhelyet bérel számára a Megrendelő instrukciói szerint. A tárhely bérlés költségeit minden esetben a Megrendelőnek kell a megfelelő szolgáltató felé megtérítenie, annak díját az egyedi szerződés szerinti vállalkozói díj nem tartalmazza. Hírlevél küldési modullal kapcsolatos szolgáltatások o Egyes esetekben Szolgáltató hírlevél küldési modult biztosít a fejlesztett Weboldalhoz, amely lehetőséget biztosít a hírlevél küldésre, de önmagában nem képes a hírlevelek kiküldésre. Szolgáltató SMTP szervert nem biztosít a hírlevél küldéshez. A megfelelő hírlevél küldő szolgáltató kiválasztásában a Szolgáltató segítséget nyújt, azonban a hírlevél küldő szolgáltató általi szolgáltatás minőségéért vagy ezen szolgáltató tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal. A hírlevelek kiküldésére Szolgáltató harmadik fél szolgáltatását használja, mely egyes esetekben, függően a hírlevelek számától és gyakoriságától, külön díjért történik. A hírlevél küldési szolgáltatás díját a Megrendelőnek kell a megfelelő szolgáltató felé megtérítenie, annak díját az egyedi szerződés szerinti vállalkozói díj nem tartalmazza. Weboldal üzemeltetési-karbantartási szolgáltatások o A Szolgáltató elvégzi a Weboldal karbantartását és üzemeltetési feladatait, különösen a hibaelhárítások és frissítések elvégzését az egyedi szerződésben foglalt időtartamig és feltételekkel.

 1. d, A megrendelés teljesítése

Szolgáltató új Weboldal készítését három lépésben végzi el: (1) Arculattervezési fázis, (2) Programozási fázis, (3) Weboldal élesítése fázis. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy az egyedi szerződésben és a különböző fázisokban rögzített határidők módosulhatnak, amennyiben az Arculattervezési vagy Programozási fázisban a Megrendelő az egyedi szerződésben rögzített feltételektől eltérő számú konzultációs alkalmat, eltérő arculatterv-vázlatot igényel, vagy eltérő adatokat, funkciókat, illetve tartalmat kíván az egyéni Weboldalon elhelyezni. (1) Egyéni Weboldal arculattervezése („Arculattervezési fázis”) A Weboldal készítés első lépéseként a Szolgáltató elkészíti a Megrendelő elképzelései alapján a Weboldal látványtervét, amely a színeket, grafikai elemeket, betűtípusokat, illetve felépítést / grafikai elemek elrendezését, igény esetén logó / embléma elhelyezését tartalmazza (arculattervezés). A látványtervet a Megrendelő és a Szolgáltató közösen áttekinti. A látványterv közös egyeztetések mentén történő elkészítése végén a Szolgáltató és Megrendelő megállapodnak a végleges Weboldal funkcióiban, illetve grafikai megvalósításában. A Weboldal arculattervezésének munkaszakaszát a végleges arculatterv Megrendelő általi elfogadása zárja le, amelyet erre vonatkozó, Szolgáltató részére elküldött e-mail üzenet rögzít. Megrendelő elfogadja, hogy a végleges arculatterv elfogadása után nem kötelezheti a Szolgáltatót az arculatterv módosítására vagy a munka közben a Megrendelő által a Szolgáltató részére átadott új arculati elemek felhasználására a pótmunkák külön ellenértékének megfizetése nélkül. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a végleges arculatterv elfogadása után további változtatás vagy módosítás elvégzését / elkészítését kéri (így különösen arculatterv módosítása vagy új arculati elemek felhasználása a Weboldalon), annak vállalkozói díjon felüli arányos díját pótmunka ellenértékeként a Szolgáltató jogosult igényelni. Megrendelő elfogadja, hogy a különböző számítógépes megjelenítő eszközök (monitorok, projektorok, nyomtatók) színkezelési technológiája miatt a kiválasztott színek látványa a gyakorlatban eltérhet az egyes eszközökön (beleértve a sajátját is). (2) Programozás, a Weboldal tartalommal feltöltése („Programozási fázis”) A programozás során Szolgáltató elvégez minden olyan Weboldal készítési tevékenységet (fejlesztést) a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott anyagok felhasználásával, amiben az arculattervezési fázisba és az egyedi szerződés keretei között a Felek megállapodtak. Alapanyag az egyedi szerződés értelmezésében minden olyan tartalom, melyet a Megrendelő az Arculattervezési fázis előtt vagy a Programozási fázis közben a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott. A Megrendelőnek felróható, későbbi fázisban történő rendelkezésre bocsátás azonban a Szolgáltató általi teljesítést késleltetheti. A programozási folyamat, különösen a tartalom feltöltése és az elképzelt design és funkciók, valamint modulok beállítása során a Szolgáltató folyamatosan egyeztet a Megrendelővel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a szöveges alapanyagot .doc, vagy .txt formátumban, a képeket .jpeg, .png, .gif, .tiff vagy .bmp formátumban köteles átadni a Szolgáltatónak legkésőbb a végleges arculatterv elfogadását követően a Szolgáltató által meghatározott, azaz e-mailben rögzített határidőn belül (határidő Szolgáltató általi külön meghatározásának hiánya esetén a végleges arculatterv elfogadását követő 8 naptári napon belül). Tartalom az egyedi szerződés értelmezésében azok a szövegek, képek, hangok, zene, vagy bármely más adatok, amelyeket a Megrendelő hozott létre vagy oszt meg a Szolgáltatóval azzal a szándékkal, hogy azt az új Weboldalon megjeleníti. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írott forráskódja. A programozási fázisban folytatott folyamatos egyeztetések folyamán a Szolgáltató legfeljebb 3 alkalommal biztosít lehetőséget korrekciós kérések benyújtására e-mail üzenetben összeszedve vagy szóban közölve, összeszedett és átlátható módon. Minden további fejlesztésre, ami a programozás fázisban vagy azt követően merül fel igényként a Megrendelő részéről, a Szolgáltató külön árajánlatot ad a Megrendelő számára. További fejlesztésnek számít minden, a végleges arculattervtől és egyedi szerződéstől vagy a határidőben a Szolgáltató részére átadott alapanyagoktól eltérő anyagok vagy tartalom feltöltése / funkciók beépítése. Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a további fejlesztések külön megállapodás (külön egyedi szerződés) tárgyát képezhetik, amennyiben Szolgáltató vállalja azok elvégzését. A Programozás fázisban a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel létrejött szerződés indoklás nélküli felmondására azonnali hatállyal. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Megrendelő által befizetett összes, az egyedi szerződés szerint megfizetett vállalkozói díjat visszatéríteni. Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy más díjat, kárt vagy elmaradt hasznot Szolgáltató nem térít meg ezen kívül azonnali hatályú felmondás esetén. (3) Weboldal átadás-átvétele és az éles Weboldal üzembe állítása („Weboldal élesítése fázis”) A Programozási fázis végén Megrendelő a lefejlesztett és elkészült Weboldalt elfogadja és a Weboldalnak az egyedi szerződés feltételeinek való megfelelőségéről a Szolgáltató részére teljesítési igazolást állít ki. A Weboldal elfogadásával párhuzamosan a Szolgáltató a Weboldal bemutatása keretében – a lehetőségek, illetve a Felek által egyeztetett feltételek szerint – részletesen bemutatja online videók Megrendelő rendelkezésére bocsátásával, hogyan kell használni a Weboldal oldalrendszereit / adminisztrációs felületeit. 5 naptári nappal a Programozási fázis becsült befejezési időpontja előtt a Szolgáltató előzetesen értesíti e- mailben a Megrendelőt a Programozási fázis várható lezárásáról 5 naptári napon belül. Ezt az értesítést a Szolgáltató mindenképpen kiküldi a Weboldal készítés befejezése és az egyedi szerződés teljesítése érdekében függetlenül attól, hogy a Megrendelő kihasználta-e a 3 konzultációs alkalmat vagy elküldte-e a Szolgáltató részére az összes Programozási fázisban határidőre elküldeni vállalt anyagot. A Szolgáltató az értesítést követő 5 naptári nap elteltével lezárja a Programozási fázist és erről értesíti a Megrendelőt, amennyiben az értesítéstől számított 5 napon belül: a Megrendelő jóváhagyja a Programozási fázis végét és elfogadja a Weboldalt, a Megrendelő nem jelentkezik, vagy a Megrendelő nem él a konzultációs lehetőségekkel (vagy kihasználta azokat) és nem küldi el az általa elküldeni ígért anyagokat a Szolgáltató számára. A Programozási fázis végéről szóló értesítést követően – lehetőség szerint a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban – a Szolgáltató elvégzi a Weboldal „éles üzembe állítását” és ettől a pillanattól az elkészült Weboldal az interneten elérhetővé válik. Az éles üzembe állítással egy időben a Szolgáltató elküldi és átküldi e-mailen a Megrendelőnek az adminisztrációs felület kezeléséhez szükséges instrukciókat és felhasználó nevet / neveket, valamint jelszót / jelszavakat. A Weboldal „éles üzembe állítását” és az adminisztrációs felület kezeléséhez szükséges instrukciók, felhasználó név / nevek és jelszó / jelszavak e- mailen történő átküldését tekintik a felek a Weboldal készítési munka lezárásának és a Weboldal átadás- átvételének.

 1. e, A megrendelő kötelezettségei

Ellenőrzés és karbantartás tűrése, hibaelhárítás lehetővé tétele Megrendelő a Szolgáltatásokban bekövetkező esetleges hibák kijavítása érdekében köteles Szolgáltató részére segítséget nyújtani, amennyiben erre a Szolgáltatás helyreállításához, javításához vagy ellenőrzéséhez szükség van. Szolgáltató értesítése adatváltozásról Megrendelő a megrendeléskor közölt adatainak, így például a számlázási címének vagy kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozásáról köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül írásban (e-mailben) értesíteni. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy e kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelősséggel tartozik. Teljesítési segéd igénybevételének támogatása Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult teljesítési segédként alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, úgy jogosult a teljesítési segéd részére a Megrendelő adatait átadni, amennyiben az a teljesítési segéd számára a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. A Szolgáltatások igénybevételének továbbadása és átengedése A Megrendelő a Szolgáltató írásos (e-mail) hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább a Szolgáltatásokat még ingyenesen sem, és nem engedélyezheti azok használatát / igénybe vételét üzleti alapon (ellenszolgáltatás fejében) harmadik személy részére. A Megrendelő – az irányadó jogszabályi rendelkezések szerinti felelősségi szabályokkal összhangban – Szolgáltató felé felelős minden olyan személyért, akik a Szolgáltatásokat igénybe veszik, függetlenül attól, hogy ezt a Megrendelő nem engedélyezte vagy arról nem szerzett tudomást (ideértve különösen a Megrendelőnek felróható jogtalan használat bekövetkezésének lehetővé tételét). A vállalkozói díj megfizetésének kötelezettsége A Megrendelő köteles megfizetni a Szolgáltatónak az egyedi szerződés szerint járó vállalkozói díjat az egyedi szerződésben foglalt összegben, határidőben és feltételek szerinti átutalás útján a (díjbekérő vagy előleg-) számlán meghatározott bankszámlaszámra vagy (díjbekérő vagy előleg-) számla ellenében készpénzben. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót illető vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt 8 napos határidő kitűzésével felszólítani a fizetési kötelezettsége teljesítésére, és annak eredménytelen elteltét követően a Szolgáltató jogosult időlegesen szüneteltetni a Szolgáltatások teljesítését (arányosan visszatartani a teljesítést), így különösen elérhetetlenné tenni a Weboldalt. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel szemben az egyedi szerződés jogalapján fennálló pénzügyi teljesítés iránti követelését a Megrendelő külön hozzájárulása nélkül bármikor értékesítse harmadik fél részére.

 1. f, Az adatok átadása

A Weboldal által tárolt adatok minden esetben Megrendelő tulajdonát képezik, azokra igényt tarthat, és Szolgáltató köteles azokat azok jogszerű törléséig kiadni ésszerű időn belül olyan formátumban, melynek beolvasása bárki számára elérhető (például: csv). Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítésével kapcsolatban tárolt, számára nem szükséges adatokat a Szerződés megszűnésének vagy megszüntetésének hatályosulása pillanatában törölheti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a törlés nem visszaállítható, így, ha saját mentéssel nem rendelkezik, adatai elvesznek. A személyes adatok kezelése vonatkozásában a Szolgáltató honlapján elérhető ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az irányadó.

 1. g, Weboldal jótállás és felelősség

Szolgáltató minden, az adott helyzetben általában elvárható intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás megfeleljen az egyedi szerződésben foglalt követelményeknek. Szolgáltató ennek érdekében rendszeresen ellenőrzéseket végez a Szolgáltatások teljesítése során a Weboldal átadás- átvételéig. Ha az ellenőrzés a Szolgáltatás egyedi szerződésben foglalt feltételeknek való nem megfelelőségét igazolja, a Szolgáltató a minőség helyreállítása érdekében haladéktalanul intézkedni köteles. A helyreállítási munka végeztével az érintett követelmények újra ellenőrzésre kerülnek. Megrendelő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Megrendelő kérésére vagy megbízására telepített, konfigurált szoftverek és egyéb adatok tekintetében, amennyiben azokról – a telepítésüktől, konfigurálásuktól számított – 5 napon belül a Megrendelő a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt kapcsolattartási e-mail címére küldött e-mail útján nem nyilatkozik, úgy a telepítést, konfigurálást vagy másolást kifogástalan minőségben teljesítettnek kell tekinteni. Megrendelő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Weboldal átadása-átvétele után a Weboldal karbantartása, üzemeltetési feladatai, különösen a hibaelhárítások és frissítések elvégzése a Megrendelő feladata és ezeknek a munkáknak az elvégzése csak akkor a Szolgáltató feladata, ha ezt és annak feltételeit (díjszabás, időtartam) a Megrendelő egyedi szerződése kifejezetten tartalmazza.

 1. h, Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató és a Megrendelő az egyedi szerződés létét és tartalmát, valamint minden azt érintő információt üzleti titokként kezelnek és kizárólag az egyedi szerződésből eredő kötelezettségeik szerződésszerű teljesítése céljából és annak feltételei szerint használnak fel. Felek korlátozás nélkül üzleti titoknak tekintenek minden olyan információt (beleértve a közöttük folyamatban lévő megbeszélések és/vagy tárgyalások, egyeztetések tényét és tartalmát is), amely a Szolgáltató üzleti tevékenységével vagy szellemi tulajdonával (ideértve a know-how-t is) kapcsolatos, és amelyet a Szolgáltató a Megrendelő vagy annak képviselője / kapcsolattartója részére az egyedi szerződés teljesítése és/vagy a tárgyalások, egyeztetések alapján átad. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően is tartózkodik a Szolgáltató jó hírnevét sértő megnyilvánulástól, magatartástól.

 1. i, Irányadó jog és vitarendezés, egyebek

Az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok az irányadók, különösen a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései. Az egyedi szerződésből eredő jogviták rendezése vonatkozásában a felek megállapodnak, hogy minden tőlük elvárható lépést megtesznek azért, hogy tárgyalásos úton vagy alternatív vitarendezési technikák segítségével megegyezésre jussanak. Az egyedi szerződés bármely rendelkezésének teljes vagy részleges érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti az egyedi szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amely a feleknek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel elérni kívánt céloknak jogilag lehetséges módon leginkább megfelel. A fentiek irányadók arra az esetre is, ha az egyedi szerződés egyes kérdéseket nem teljes mértékben rendez. Adatvédelmi tájékoztató és honlap felhasználási feltételek A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével tudomásul veszi a Szolgáltató honlapján elérhető ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT és WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.

 1. Szolgáltatási díj 2.1. A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a “Szolgáltatási Díj”) – mindenkori hatályos ár- és díjtételei alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat, kiszállás díját (helyszíni javítás esetén), nem tartalmazza azonban az anyagköltséget. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza. 2.2. A megrendelőnek helyszínen végzett szolgáltatás esetén amennyiben van, kiszállási díjat köteles a megrendelő a szolgáltató részére megfizetni, akkor is, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt. 2.3. A szerviz/weblap készítés/hálózat építés/a többi weboldalon szereplő szolgáltatás a szolgáltatási díj, valamint az anyagköltség összegéről a számlát az átvételi lap/ munkalap / árajánlat alapján állítja ki. 2.4. A fizetés módja a helyszínen történő és elszállítás utáni visszaszállítást követő munkavégzés esetében is készpénz, bankkártyás (terminálon keresztül) vagy átutalás lehet. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Fizetési késedelem esetén a megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. 2.5. Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szolgáltató által szabadon választható helyen történik (szerviz, magánlakás stb.), a szolgáltató nem számít fel plusz költséget, kivéve, ha ezt külön megállapodásként a munkalapon a szolgáltató feltünteti.

 2. Felelősségkorlátozás 3.1 Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A szolgáltató nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be. 3.2 Az ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátjai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Az Ügyfél, a szolgáltató általi szolgáltatás elvégzését követően elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a szolgáltató nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni. 3.3 A szolgáltató a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli. 3.4 A szolgáltató a termék átvételéről elismervényt ad az ügyfél részére, amellyel a szolgáltató igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szolgáltató csak az elismervényen szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget. 3.5. A szolgáltató a terméket az átvételi elismervény eredeti példánya ellenében adja ki (az ügyfél az átvételi elismervény eredeti példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket az ügyfélnek jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

FONTOS, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama kettő év használt laptop akkumulátorokra 30 nap. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Név: Dr. Baranovszky György E-mail cím: ;

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly E-mail cím: Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 1. Vis maior

4.1. A szolgáltató nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye. 4.2. Vis maior esetén a szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szolgáltató jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 1. Egyéb rendelkezések

5.1. A szolgáltató a személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolhatja. 5.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.