toltes

You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.


Titoktartási nyilatkozat és adatvédelem

A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szervíz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szervíz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szervíz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szervíz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a szervíz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.